Новини

2018-08-31
3.9 Нова версия.

*
Получете вашия лиценз за AmQuake в следващите 5 минути като използвате online-магазина .
AmQuake Newsletter

Вашият e-mail:

Вашето име:

Вашата фирма:

Добре дошли в AmQuake

Следващите снимки на екрана ще Ви дадат представа за вида и функционирането на програмата.


Изтегляне + инсталиране

Най-новата версия на програмата може да бъде изтеглена от Download section на нашата Интернет страница. Ако имате интерес да получавате последните новини за развитието на прогрaмата, бихте могли да се абонирате за нашия AmQuake newsletter. По време на инсталацията може да изберете предпочитан език.

Лиценз

За да използвате пълната функционалност на програмата, се изисква регистрация и заплащане на 390 EUR. Регистрацията се извършва през съответния диалог от програмното меню. Там попълвате името на фирмата и номера на лиценза, който може да закупите от нашия on-line магазин. По ваш избор програмата съхранява информацията за лиценза на USB памет. В този случай програмата е напълно функционираща на компютъра, когато тя е инсталирана и е приложен регистрираната USB памет.

Езици

Програмата AmQuake е преведена на 14 езици: български, босненски, чешки, английски, немски, френски, гръцки, хърватски, италиански, унгарски, румънски, словенски, словашки и сръбски.

Национално локализиране/стандарт

Програмата AmQuake съдържа база данни за продукти и национални стандарти в строителството за следните страни:Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Франция, Германия, Унгария, Румъния (CR6 and P100), Словакия и Словения. За останалите страни програмата е в процес на подготовка. Когато създавате нов проект, може да изберете с кой национален стандарт да работите, като при това автоматично се активират параметрите от избрания стандарт и те се прилагат при сеизмичното оразмеряване.

Настройки на проекта

При създаване на нов проект е полезно да се добави и описание на проекта. Следващата стъпка е да се дефинират различни обобщаващи настрйки на проекта като: клас на значимост на сградата и проверка на коефициента на сигурност за нуждите на анализа.

Сеизмични товари

Следващият диалог се използва при дефиниране на сеизмичните изизсквания за съответната сеизмична зона, респективно максималното ускорение на земната основа, категория на земната основа и други параметри, дефиниращи еластичния спектър на реагиране за pushover анализа.

База данни с продукти на Wienerberger

Програмата съдържа обширен списък на продуктите от избраната страна със съответните параметри за изчисление и продуктови спецификации.

Материали

Програмата позволява дефинирането на няколко типа стенни конструкции: неармирана зидария, армирана зидария, ограничена зидария и стоманобетон. Допълнително може да е необходимо да се дефинира съчетаването и вида на материалите за стоманобетоните пояси при плочите или щурцовете. Въвеждането на всички параметри на материалите и техните свойства е лесно за всеки потребител.

Импорт в DXF

Създаването на конструктивния модел е последователно, като е възможен директен импорт на DXF данни от предпочитана CAD програма. Достатъчно е да създадете отделен слой във вашата CAD програма, където с прости обозначения да се маркира местоположението на носещите стени и на отворите. Програмата автоматично ще определи размерите на стените и ако е необходимо, ще ще Ви помоли да изберете най-подходящия вид тухли или друг материал. След няколко минути моце да се генерира дори и сложен модел на сграда.

Топология на модела

Основните геометрични единици са стени, отвори за врати и прозорци и плочи. Възможно е избирателното изображение на отделни плочи, отвори или стени. Ако е необходимо, отделните единици могат да бъдат променяни, допълвани или премахвани.

Топология на плочите

Програмата позволява потребителско дефиниране на разпределение на хоризонталните сили към индивидуални стени.Това е възможно и чрез дефиниране на специален слой в DXF файла, който съдържа площите на разпределение на товарите. Благодарение на този метод е възможно да се моделират различни статични системи на безгредови плочи или да се деактивират определени части от плочите с цел оформяне на стълбищни клетки или други отвори.

Натоварвания на плочите

Всяка плоча съдържа определение за собствено, постоянно и временно натоварване или натоварване от сняг заедно със съответните частни коефициенти за сигурност, които се попълват автоматично на базата на национално стандарти, но при необходимост могат да се променят.

Модел на крайните елементи

За целите на калкулацията на модела е необходимо създаването на подходящ модел на крайните елементи. Моделът на AmQuake се основава на еквивалентния рамков модел и се създава напълно автоматично, като напредналите потребители могат да го модифицират ръчно.

Анализ

Настоящият диалог контролира параметрите за pushover анализ на зидани конструкции на базата на Еврокод 8. Програмата може да направи и стандартна проверка за устойчивост на вертикалните елементи.

Онагледяване на резултатите

Програмата съдържа редица детайли за последваща обработка на резултатите от отделните анализи. Възможно е да се онагледят начините на разрушаване на конструкцията както и на разрушаването на отделните елементи. Зиданите конструкции се оразмеряват съгласно формулите в Еврокод 6 респективно за Румъния - CR6. Стоманобетоновите конструкции съответно се проверяват съгласно Еврокод 2.

Протокол

Резултатите от сеизмичната оценка съгласно Еврокод 8 могат да се отпечатат в rtf протокол, който може да се използва директно в процеса на строителното разрешение.

Само в няколко стъпки Вашата сграда ще е верифицирана чрез използването на модерен метод за сеизмична оценка в съответствие с Еврокодовете. Ако желаете да придобиете по-детайлна представа за работата на програмата и нейните уникални свойства, моля отидете на Download section и разгледайте демо-версията.