Novinky

2018-08-31
3.9 verze vydána.

*
Získejte svou verzi AmQuake do 5 minut v našem online obchodu.
Novinky o AmQuake

Váš email:

Vaše jméno:

Vaše firma:

Vítejte na prohlídce programem AmQuake

Následující obrázky by Vám měli přiblížit vzhled a funkce programu.


Stáhnutí + instalace

Poslední verzi programu si můžete stáhnout v sekci Ke stažení. Instalace vás provede již v lokálním jazyku. Pokud chcete být informováni o novinkách ve vývoji programu, zaregistrujte se k odběru novinek.

Licence

Program AmQuake se registruje přes nabídku v menu. Vyplníte své jméno a zakoupené sériové číslo a program Vám na Vaše USB paměťové medium uloží licenční soubor. Poté Vám program bude plně fungovat na všech počítačích, kde ho nainstalujete a připojíte toto medium.

Jazyky

Program AmQuake je přeložen do 14 jazyků (Angličtina, Bulharština, Bosenština, Čeština, Němčina, Francouzština, Řečtina, Chorvatština, Italština, Maďarština, Rumunština, Slovinština, Slovenština a Srbština).

Národní lokalizace

Program AmQuake obsahuje databázi výrobků a národních norem pro následující země:(Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká Republika, Francie, Německo, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Další se chystají. Při založení projektu si zvolíte, pro kterou normu chcete model posuzovat, a všechny národní proměnné se Vám automaticky aktivují.

Nastavení projektu

Při vytváření nového projektu si můžete vyplnit hlavičku, dále nastavit globální proměnné projektu jako třída důležitosti budovy, bezpečnostní součinitele, koeficienty pro výpočet, atd.

Seizmické zatížení

Pro nastavení seizmických zón, vlastností zeminy a dalších parametrů, vztahujících se k seizmicitě, slouží právě tento dialog.

Katalog Wienerberger produktů

V programu je obsažen rozsáhlý list produktů Wienerberger pro danou zemi, včetně výpočetních parametrů a technický listů.

Materiály

Program umožnuje definici několika druhů materiálů: výztuž, beton, nevyztužené zdivo, vyztužené zdivo, vyztužený beton, dále pak materiály pro věnec a překlady. Zadávání všech materiálů je jednoduché a intuitivní.

Import DXF souboru

Do programu se importuje DXF soubor vytvořený v libovolném CAD programu, ve kterém si vytvoříte speciální hladiny pro stěny a otvory. Program automaticky rozpozná jejich rozměry, vy zvolíte použitý materiál, a model je hotov.

Topologie modelu

Program umí zobrazovat a vypínat jednotlivá patra, jednotlivé entity (stěna, okno, strop). Můžete libovolně editovat, kopírovat, mazat či přidávat nové entity.

Topologie stropů

Program umožnuje zadat tzv. zatěžovací obrazce, podle kterých roznáší zatížení ze stropů do jednotlivých zdí. Jde tak simulovat jednostraně i oboustranně pnutý strop. Jednotlivé zatěžovací obrazce se dají deaktivovat a tím simulovat průchod ve stropu (schodiště, výtah, průchody technologií).

Zatížení stropu

Každému patru se zadává vlastní tíha, stálé zatížení, nahodilé zatížení, případně i zatížení sněhem a patřičné bezpečnostní koeficienty.

Síť modelu

Síť konečných prvků pro výpočet modelu se vytváří zcela automaticky na základě předvolených nastavení. Pokročilí uživatelé ocení možnost vlastní editace.

Výpočet

Tento dialog slouží pro nastavení parametrů výpočtu dle Eurokódu 8. Zde lze i nastavit, aby program provedl standartní statické posouzení zdí.

Zobrazení výsledků

Program umožňuje řadu možností zobrazení výsledků. Je možné zobrazit mód porušení konstrukce i jednotlivých zdí. Zdivo je posuzováno dle Eurokódu 6 nebo CR6 v Rumunsku. Části z vyztuženého betonu jsou posuzovány dle Eurokódu 2.

Protokol

Na závěr si můžete výsledky vyexportovat do formátu RTF a dále použít ve vašem oblíbeném textovém editoru.

V několika málo krocích je Vaše budova posouzena pomocí moderní metody dle eurokódu pro seizmické posuzování. Pro bližší seznámení s programem a jeho unikátními funkcemi navštivte sekci Ke stažení, a vyzkoušejte demo verzi programu.