Νέα

2018-08-31
3.9 Έκδοση.

*
Αποκτήστε την άδεια AmQuake σε 5 λεπτά στο διαδικτυακό κατάστημά μας .
AmQuake Newsletter

Το email σας:

To όνομά σας:

Η εταιρία σας:

Τιμές AmQuake


Title Description Price

Εκπαιδευτική έκδοση

Παρέχεται εκπαιδευτική έκδοση για όλα τα Πανεπιστήμια. Η τιμή είναι 390 ευρώ για απεριόριστο αριθμό φοιτητών. Για την αγορά της εκπαιδευτικής έκδοσης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Η εκπαιδευτική έκδοση είναι παρόμοια με τη πλήρη έκδοση, αλλά με τους παρακάτω περιορισμούς : - Σε όλες τις εικόνες και τα γραφήματα, εμφανίζεται το όνομα του πανεπιστημίου. - Στο τεύχος υπολογισμών, μόνο οι 10 πρώτες γραμμές αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμες για κάθε πίνακα αποτελεσμάτων. Όλα τα αρχεία δεδομένων που δημιουργούνται από την εκπαιδευτική έκδοση έχουν τους παραπάνω περιορισμούς ακόμα και αν ανοιχτούν και επαναυπολογιστούν στην πλήρη έκδοση του προγράμματος.

Η τελική τιμή εξαρτάται από την προϋπόθεση να τοποθετήστε την αφίσα του AmQuake στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο διάδρομο.


Όλες οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ

Πηγαίνεται στο AmQuake shop για αγορά.