Νέα

2018-08-31
3.9 Έκδοση.

*
Αποκτήστε την άδεια AmQuake σε 5 λεπτά στο διαδικτυακό κατάστημά μας .
AmQuake Newsletter

Το email σας:

To όνομά σας:

Η εταιρία σας:

Καλωσορίσατε στην επίδειξη του AmQuake

Οι επόμενες εικόνες σας δίνουν μια αίσθηση της μορφής και της λειτουργικότητας του προγράμματος.


Μεταφόρτωση + εγκατάσταση

Η τελευταία έκδοση του προγράμματος μπορεί να μεταφορτωθεί από το τμήμα Download της ιστοσείδας μας. Αν ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε τα τελευταία νέα της ανάπτυξης του προγραμματος, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter του AmQuake. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης μπορείτε να επιλέξετε την οικία γλώσσα.

Άδεια

Για να εξερευνήσετε τις πλήρεις δυνατότητες του προγράμματος, είναι απαραίτητη η εγγραφή και η πληρωμή 390 Ευρώ. Η εγγραφή γίνεται μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο μενού του προγράμματος. Εκεί μπορείτε να συμπληρώσετε το όνομα της εταιρίας και τον αριθμό άδειας που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Το πρόγραμμα αποθηκεύει τις πληροφορίες άδειας στo USB stick της επιλογής σας. Το πρόγραμμα είναι πλήρως λειτουργικό στους υπολογιστές όπου εγκαθίσταται και ταυτόχρονα υπάρχει συνδεδεμένο το USB stick.

Γλώσσες

Το πρόγραμμα AmQuake έχει μεταφραστεί σε 14 γλωσσες: Βουλγάρικα, Βοσνιακά, Τσέχικα, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Κροατικά, Ιταλικά, Ουγγρικά, Ρουμανικά, Σλοβενικά, Σλοβακικά και Σέρβικα.

Εθνικοί κανονισμοί

Το πρόγραμμα AmQuake περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων απο Εθνικούς Κανονισμούς για τις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία (CR6 και P100), Σλοβακία και Σλοβενία. Οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται υπό προετοιμασία. Όταν δημιουργείτε ενα νέο έργομ μπορείτε να επιλέξετε ποιον Εθνικό Κανονισμό θέλετε να χρησιμοποιήσετε, και στη συνέχεια όλες οι παράμετροι για τον επιλεγμένο Κανονισμό ενεργοποιούνται αυτόματα και χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς αποτίμησης της σεισμικής συμπεριφοράς.

Επιλογές προγράμματος

Όταν δημιουργείται ένα νέο έργο, είναι χρήσιμο να συμπεριληφθεί η περιγραφή του. Το επόμενο βήμα είναι ο ορισμός των γενικών επιλογών όπως: βαθμός σπουδαιότητας και συντελεστές ασφάλειας για την ανάλυση.

Σεισμική φόρτιση

Η επόμενη κάρτα αφορά τον ορισμό των σεισμικών απαιτήσεων όπως η ζώνη σεισμικότητας, η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αναφοράς, η κατηγορία εδάφους και οι υπόλοιπες παράμετροι του ελαστικού φάσματος για τη διενέργεια στατικής ανελαστικής ανάλυσης.

Βιβλιοθήκη προϊόντων τοιχοποιίας Wienerberger

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν εκτενή κατάλογο προϊόντων τοιχοποιίας Wienerberger για την επιλεγμένη χώρα μαζί με παράμετρους υπολογισμού και πληροφορίες προϊόντος.

Υλικά

Το πρόγραμμα επιτρέπει τον ορισμό διαφόρων κατηγοριών τοιχοποιίας: άοπλη τοιχοποιία, οπλισμένη τοιχοποιία και οπλισμένο σκυρόδεμα. Επιπλέον, είναι απαραίτητος ο ορισμός της διάταξης και των υλικών των δακτυλίων για το οπλισμένο σκυρόδεμα της οροφής και των ανωφλίων. Η εισαγωγή όλων των παραμέτρων υλικών και ιδιοτήτων είναι απλή.

Εισαγωγή DXF

Η δημιουργία του προσομοιώματος του κτιρίου είναι απλή, με δυνατότητα απευθείας εισαγωγή δεδομένων σε μορφή DXF από σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD. Στο πρόγραμμα CAD είναι απαραίτητη η δημιουργία ειδικών Layers, όπου η θέση των τοιχοποιιών και των παραθύρων σημειώνεται με ειδικά σύμβολα. Το πρόγραμμα ανιχνεύει αυτόματα τις διαστάσεις των τοιχοποιιών και αν χρειαστεί ζητά τον ορισμό του τύπου και του υλικου της τοιχοποιίας. Σε μερικά λεπτά, μπορεί με αυτό το τρόπο να δημιουργηθεί ενα πολύπλοκο προσομοίοωμα κτιρίου.

Τοπολογία προσομοιώματος

Τα κύρια γεωμετρικά στοιχεία είναι οι τοιχοποιίες, τα παράθυρα και οι οροφές. Είναι δυνατόν να επιλεγεί η εμφάνιση μόνο των δαπέδων, των παραθύρων ή των τοιχοποιιών. Αν χρειαστεί, μπορούν να μεταβληθούν, να προστεθούν ή να αφαιρεθούν μεμονωμένα στοιχεία.

Τοπολογία οροφής

Το πρόγραμμα επιτρέπει τον ορισμό της κατανομής φορτίου ξεχωριστά σε κάθε τοιχοποιία. Αυτό μπορεί να γίνει και με τον ορισμό ενός ειδικού Layer στο αρχείο DXF το οποίο περιλαμβάνει τις επιφάνειες επιρροής του φορτίου. Με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατόν να οριστούν διαφορετικά στατικά συστήματα για τη πλάκα οροφής, ή η απενεργοποίηση συγκεκριμένων τμημάτων της οροφής ώστε να προσομοιωθούν κλίμακες ή άνοίγματα.

Φορτίο οροφής

Κάθε οροφή περιλαμβάνει τον ορισμό μόνιμων, κινητών και φορτίων χιονιού μαζί με τους αντίστοιχους συντελεστές ασφάλειας που εισάγονται αυτόματα σύμφωνα με τον επιλεγμένο Εθνικό Κανονισμό, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν και να μεταβληθούν.

Τελικό προσομοίωμα

Για την ανάλυση του κτιρίου είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός κατάλληλου προσομοιώματος πεπερασμένων στοιχείων. Το προσομοίωμα του AmQuake βασίζεται στη θεώρηση ισοδύναμου ραβδωτού φορέα και δημιουργείται αυτόματα. Ωστόσο, οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν κατάλληλα το προσομοίωμα.

Ανάλυση

Η κάρτα αυτή καθορίζει τις παραμέτρους για την στατική ανελαστική ανάλυση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με βάση τον Ευρωκώδικα 8. Είναι δυνατόν να ζητηθεί από το πρόγραμμα να εκτελέσει βασικους στατικούς ελέγχους των κατακόρυφων τοιχοποιιών.

Εμφάνιση αποτελεσμάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές επιλογές για την μετεπεξεργασία των αποτελεσμάτων από μεμονωμένες αναλύσεις. Είναι δυνατόν να εμφανίζει τη μορφή αστοχίας της κατασκευής και τη μορφή αστοχίας μεμονωμένων τοιχοποιιών. Οι διατομές των τοιχοποιιών ελέγχονται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 6 ή τον Ρουμάνικο Κανονισμό CR6. Οι διατομές οπλισμένου σκυροδέματος ελέγχονται με βάση των Ευρωκώδικα 2.

Τεύχος υπολογισμών

Τα αποτελέσματα της αποτίμησης σε σεισμό σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 μπρούν να εκτυπωθούν σε τεύχος μορφής rtf, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Σε μερικά μόνω βήματα το κτίριο αποτιμάται με τη χρήση σύγχρωνων μεθόδων αποτίμησης βάση των Ευρωκωδίκων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δυνατότητές του μπορείτε να επισκεφτείτε το Download και να δοκιμάσετε την έκδοση demo του προγράμματος.