Novinky

2018-08-31
3.9 verzia vydaná.

*
Získajte svoju verziu AmQuake do 5-tich minút použitím nášho online obchodu .
Novinky o AmQuake

Váš email:

Vaše meno:

Vaša firma:

Vitajte na prehliadke programom Amquake

Následujúce obrazovky by Vám mali priblížiť vzhľad a funkcionalitu programu.


Stiahnutie + inštalácia

Najnovšiu verziu programu si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie. Ak chcete byť informovaný o novinkách vo vývoji programu, zaregistrujte sa k odberu noviniek. Inštalácia vás prevedie už v lokálnom jazyku.

Licencia

Program AmQuake sa jednoducho registruje cez ponuku v menu, kde vyplníte svoje meno a zakúpené sériové číslo. Program Vám na Vaše USB pamäťové médium uloží licenčný súbor. Potom Vám program bude plne fungovať na všetkých počítačoch, kde ho nainštalujete a pripojíte toto médium.

Jazyky

Program AmQuake je preložený do 14 jazykov (Angličtina, Bulharčina, Bosniančina, Čeština, Nemčina, Francúzština, Gréčtina, Chorvátčina, Taliančina, Maďarčina, Rumunčina, Slovinčina, Slovenčina a Srbština).

Národná lokalizácia/štandard

Program AmQuake obsahuje databázu výrobkov a národných noriem pre nasledujúce krajiny: (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká Republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Ďalšie sa chystajú. Pri založení projektu si zvolíte, pre ktorú normu chcete model posudzovať, a všetky národné premenné sa Vám automaticky aktivujú.

Nastavenia projektu

Pri vytváraní nového projektu si môžete zadať pár informácií do hlavičky. Nastaviť globálne premenné projektu ako trieda dôležitosti budovy, bezpečnostné súčinitele, koeficienty pre výpočet. atď)

Seismické zaťaženie

Pre nastavenie seizmických zón, kategórií zeminy a ďalších parametrov vzťahujúcich sa k seizmicite slúži práve tento dialóg.

Katalóg Wienerberger produktov

Program obsahuje rozsiahly list produktov Wienerberger pre danú zem. Vrátane výpočtových parametrov a technických listov.

Materiály

Program umožnuje definíciu niekoľkých druhov materiálov: výstuž, betón, nevystužené murivo, vystužené murivo, vystužený betón, ďalej potom materiály pre veniec a preklady. Všetky materiály idú jednoducho zadávať a nastavenie je intuitívne.

Import DXF

Do programu sa jednoducho importujú vrstvy z DXF vytvoreného v ľubovoľnom CAD programe. Vrstvy si vytvoríte jednoduchým obtiahnutím stien a okien, ktoré chcete importovať. Program potom automaticky rozpozná rozmery, vy zvolíte použitý materiál, a model je hotový.

Topológia modelu

Program dokáže zobrazovať a vypínať jednotlivé poschodia, jednotlivé entity(stena, okno, strop). Môžete ľubovoľne editovať, kopírovať, mazať či pridávať nové entity.

Topológia stropov

Program umožnuje zadať tzv. zaťažovacie obrazce, pomocou ktorých sa roznáša zaťaženie zo stropov do jednotlivých stien. Tak je možné simulovať jednostranne i obojstranne pnuté stropy, alebo vyradiť nejaký zaťažovací obrazec a tým simulovať prechod v strope (schodisko, výťah, prechody technológií).

Zaťaženie stropov

Každému poschodiu sa zadáva vlastná tiaž, stále zaťaženie, náhodné zaťaženie, prípadne aj zaťaženie snehom a príslušné bezpečnostné koeficienty.

Sieť modelu

Sieť konečných prvkov pre výpočet modelu sa vytvára úplne automaticky na základe predvolených nastavení. Pokročilí užívatelia ocenia možnosť vlastnej editácie.

Výpočet

V tomto dialógu sa nastavujú parametre výpočtu podľa Eurokódu 8. Je tu možné nastaviť, aby program vykonal štandardné statické posúdenie stien.

Zobrazenie výsledkov

Program umožňuje veľa možností zobrazenia výsledkov. Je možné zobraziť mód porušenia konštrukcie i jednotlivých stien. Murivo je posudzované podľa Eurokódu 6 alebo CR6 v Rumunsku. Časti z vystuženého betónu sú posudzované podľa Eurokódu 2.

Protokol

Na záver si môžete výsledky vyexportovať do formátu RTF a ďalej použiť vo Vašom obľúbenom textovom editore.

V niekoľkých málo krokoch je Vaša budova posúdená pomocou modernej metódy podľa Eurokódu pre seizmické posudzovanie. Pre bližšie zoznámenie sa s programom a jeho unikátnymi funkciami navštívte sekciu Na stiahnutie, a vyskúšajte demo verziu programu.